Privacy verklaring


Ankh Nederland hecht veel waarde aan uw privacy en wil de regels uit de betreffende wetgevingen naadloos opvolgen. Zorgvuldigheid is hierbij het sleutelwoord. Dat is de reden dat ik uw data met de grootst mogelijke zorg beheer en naderhand vertrouwelijk vernietig.
U wordt van harte uitgenodigd om dit beleid door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de belangrijkste punten.

Gegevens Ankh Nederland:
Chatelainplein 9
6102 BB
Echt
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website: www.ankh-nederland.nl
telefoon: 06-45424896
kvk nummer: 68876610
BTW nummer:NL001829023B57

Welke gegevens heeft Ankh Nederland nodig:
Ankh Nederland heeft voor het maken van ‘Kosmisch instrumenten’ uw voor –en achternaam nodig, vergezelt van uw geboortedatum. Dat zijn in principe de enige gegevens die Ankh Nederland nodig heeft, mits u het instrument zelf komt afhalen.
Indien u ervoor kiest dat het instrument verzonden wordt dan heeft Ankh Nederland natuurlijk uw NAW (Naam, Adres, Woonplaats) nodig. Deze NAW-gegevens worden ook op de factuur gezet. Indien u deze NAW gegevens niet wilt delen en het instrument zelf komt ophalen, is dat voor mij prima en wordt de nota alleen voorzien van uw voor –en achternaam.  

Hoe werkt Ankh Nederland met deze gegevens:
Indien u het bestelformulier invult op de webpagina van Ankh Nederland komen deze ingevulde gegevens over in de mailbox van Ankh Nederland. De webhosting verloopt via TransIP en aldaar hebben ze veiligheidssystemen ingesteld dat deze data niet toegankelijk is voor derden. De laptop waar ik mee werk is uitgerust met wachtwoorden en voorzien van actuele en bijgewerkte beveiligingssystemen. De laptop wordt na het raadplegen van de informatie opgeborgen in een afgesloten kast, waarvan de sleutel op een andere plek wordt bewaard.
Na het invullen van het bestelformulier is er ofwel telefonisch contact ofwel contact via de e-mail service van Ankh Nederland, om de bestelling door te lopen en de verwachte opleverdatum te bespreken.
Na het opleveren van het instrument worden alle klantgegevens verkregen via het bestelformulier, dan wel via de e-mail van Ankh Nederland verwijdert. Neem u het mij alstublieft niet kwalijk dat als u een nabestelling doet, ik wederom de voor- en achternaam, voorzien van geboortedatum opnieuw moet vragen.
Facturen voorzien van NAW’s blijven bewaard voor de duur van de wettelijke bewaartermijn (fiscale termijn). Dit geschiedt digitaal op de beveiligde laptop en fysiek in een ordner, welke eveneens in een afgesloten kast wordt opgeborgen. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn worden deze digitale gegevens verwijdert en fysieke nota’s versnippert en vertrouwelijk verwijdert.
Ankh Nederland deelt geen gegevens met derden.

Sociale media:
Ankh Nederland is niet actief op sociale media en deelt derhalve geen gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Ankh Nederland van uw beschikt naar u of een ander, door u genoemde bestemming, te sturen. Mocht u dit digitaal willen hebben, dan worden de schriftelijke vastgelegde gegevens gescand en verzonden, waarna de digitale kopie wordt verwijderd.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen.
Maak dan in deze kopie uw pasfoto, de MZR (machine readable zone = strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 weken op uw verzoek.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat Ankh Nederland niet goed omgaat met uw persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacy verklaring:
Deze privacy verklaring kan door mij gewijzigd worden. Ik raad u daarom aan deze privacyverklaring op gezette tijden te raadplegen, om zo op de hoogte te blijven van de gestelde waarden en normen.

Openingstijden

Indien u persoonlijk contact met mij wilt opnemen kan dit telefonisch op dinsdagavond tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

een e-mail sturen kan altijd!

Privacy verklaring       Disclaimer      Algemene voorwaarden      Login
          

Contactgegevens

Chatelainplein 9,
6102BB Echt
KVK: 68876610
BTW: NL001829023B57

 Tel: 06-45424896
 Email: info@ankh-nederland.nl